Skip to main content

Show filters

Hide filters

kňaz/kňažka

Description

Code

2636.2

Description

Kňazi vedú náboženské organizácie alebo spoločenstvá, vykonávajú duchovné a náboženské obrady a poskytujú duchovné poradenstvo členom určitej náboženskej skupiny. Môžu vykonávať misijné, pastorálne alebo kazateľské činnosti alebo činnosti v rámci cirkevnej rehole alebo komunity, ako napríklad v kláštore alebo kláštornej škole. Kňazi vykonávajú úlohy, ako je vedenie bohoslužieb, poskytovanie náboženského vzdelávania, slúženie na pohreboch a svadobných obradoch, poskytovanie poradenstva členom kongregácií a ponúkanie širokej škály ďalších komunitných služieb, a to tak v rámci organizácie, pre ktorú pracujú, ako aj v rámci vlastných každodenných činností.

Alternatívne označenie

kňaz

kňažka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept