Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kontrolór/kontrolórka kvality v stavebníctve

Description

Code

3112.1.3

Description

Kontrolóri kvality v stavebníctve monitorujú činnosti na väčších staveniskách, aby sa zabezpečilo, že všetko sa odohráva v súlade s normami a špecifikáciami. Venujú veľkú pozornosť potenciálnym bezpečnostným problémom a odoberajú vzorky výrobkov na testovanie zhody s normami a špecifikáciami.

Alternatívne označenie

kontrolórka kvality v stavebníctve

kontrolór kvality v stavebníctve

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept