Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dispečer/dispečerka kompresorovej stanice

Description

Code

3133.1.5

Description

Dispečeri kompresorovej stanice spracúvajú plyny na kompresiu, prenos alebo zhodnocovanie pomocou kompresorov na plyn, paru alebo elektrický motor. Vykonávajú chemické skúšky plynov a sú zodpovední za prevádzku čerpadiel a potrubí.

Alternatívne označenie

dispečer kompresorovej stanice

dispečerka kompresorovej stanice

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept