Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prezident/prezidentka hasičského zboru

Description

Code

1112.4

Description

Prezidenti hasičského zboru dohliadajú na činnosť hasičského útvaru a zabezpečujú, aby poskytované služby boli efektívne a aby bol zabezpečený potrebný materiál. Rozvíjajú a riadia prevádzkovú politiku a dozerajú na dodržiavanie právnych predpisov v danej oblasti. Vykonávajú kontroly bezpečnosti a podporujú vzdelávanie v oblasti požiarnej ochrany.

Alternatívne označenie

prezident hasičského zboru

prezidentka hasičského a záchranného zboru

prezidentka hasičského zboru

prezident hasičského a záchranného zboru

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept