Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobca/výrobkyňa idiofónov

Description

Code

7312.1

Description

Výrobcovia idiofónov vyrábajú a zostavujú časti na výrobu idiofónov podľa špecifikovaných pokynov alebo diagramov. Tvarujú, vŕtajú, pieskujú a naväzujú časti vyrobené prevažne zo skla, kovu, keramiky alebo dreva, čistia, testujú kvalitu a kontrolujú hotové nástroje.

Scope note

Includes people producing smaller musical instruments or accessories, such as metronomes, tuning forks or musical boxes.

Alternatívne označenie

výrobca idiofónov

výrobca samozvučných hudobných nástrojov

výrobkyňa idiofónov

výrobkyňa samozvučných hudobných nástrojov

výrobca idiofónnych hudobných nástrojov

výrobkyňa idiofónnych hudobných nástrojov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept