Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka v chemickej výrobe

Description

Code

3122.4.2

Description

Supervízori v chemickej výrobe koordinujú činnosti a zamestnancov, ktorí sa podieľajú na chemickom výrobnom procese, pričom zabezpečujú, aby boli splnené výrobné ciele a lehoty. Kontrolujú kvalitu a optimalizujú spracovanie chemikálií tým, že zabezpečujú definované testy, analýzu a postupy kontroly kvality.

Alternatívne označenie

supervízorka v chemickej výrobe

supervízor v chemickej výrobe

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept