Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

osobný tréner/osobná trénerka

Description

Code

3423.2.2

Description

Osobní tréneri navrhujú, vykonávajú a hodnotia programy pohybovej alebo fyzickej aktivity pre jedného alebo viacerých individuálnych klientov tým, že zhromažďujú a analyzujú informácie o klientovi. Usilujú sa zabezpečiť účinnosť osobných cvičebných programov. Osobný tréner by mal aktívne motivovať potenciálnych klientov k účasti na pravidelných programoch pomocou vhodných motivačných stratégií.

Alternatívne označenie

osobná trénerka

osobný tréner

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept