Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

poradca/poradkyňa pre pozostalých

Description

Code

2635.1.1

Description

Poradcovia pre pozostalých podporujú a usmerňujú pacientov a ich rodiny v tom, aby sa lepšie vysporiadali s úmrtím svojich milovaných tým, že im pomáhajú pri vznikajúcich situáciách v hospicoch a v pohrebných službách. Školia ďalších odborníkov a komunity, pokiaľ ide o predvídanie podporných potrieb v súvislosti s úmrtím blízkej osoby a reakcie na vzdelávacie požiadavky.

Alternatívne označenie

poradca pre pozostalých

poradkyňa pre pozostalých

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept