Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

osobný nákupca/osobná nákupkyňa

Description

Code

5223.3

Description

Osobní nákupcovia pomáhajú svojim klientom pri výbere a nákupe oblečenia a iného tovaru, napríklad darčekov, na základe vkusu, želania a osobného štýlu klientov.

Scope note

Includes self-employed personal shoppers. Includes people performing activities for a fashion or specialty store.

Alternatívne označenie

osobná nákupkyňa

osobný nákupca

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept