Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

bioinžinier/bioinžinierka

Description

Code

2149.5

Description

Bioinžinieri kombinujú najnovšie poznatky v oblasti biológie s inžinierskou logikou s cieľom vypracovať riešenia zamerané na zlepšenie blaha spoločnosti. Môžu vytvárať systémy na zlepšenie ochrany prírodných zdrojov, poľnohospodárstva, potravinárskej výroby, genetickej modifikácie a hospodárskeho využitia.

Alternatívne označenie

bioinžinier

bioinžinierka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept