Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lektor/lektorka klasických jazykov

Description

Code

2310.1.9

Description

Lektori klasických jazykov sú profesori, učitelia alebo prednášajúci, ktorí vzdelávajú študentov, ktorí získali diplom o absolvovaní vyššieho stredoškolského vzdelania, vo vlastnom odbore špecializácie, v odbore klasické jazyky, ktorý má prevažne akademický charakter. Pracujú s asistentmi univerzitného výskumu a pedagogickými asistentmi pri príprave prednášok a skúšok, pri posudzovaní študentských prác a skúšok, ako aj pri konzultáciách so študentmi o hodnotení a spätnej väzbe. Takisto vedú akademický výskum v príslušnej oblasti klasických jazykov, zverejňujú svoje zistenia a nadväzujú kontakty s ostatnými kolegami z univerzít.

Alternatívne označenie

lektorka klasických jazykov

lektor klasických jazykov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept