Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

špecialista/špecialistka v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva

Description

Code

2142.1.11

Description

Špecialisti v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva uskutočňujú výskum a vývoj metód na zabezpečenie čistej vody, úpravy vody a prevencie a reakcie škôd spôsobených povodňami. Skúmajú potreby vody v určených oblastiach a vyvíjajú metódy na uspokojenie týchto potrieb, ako napríklad navrhovanie a rozvoj projektov riadenia vodných zdrojov, ako sú čistiarne odpadových vôd, potrubia, čerpacie systémy, zavlažovacie alebo odtokové systémy a iné systémy zásobovania vodou. Zabezpečujú aj riadnu inštaláciu týchto systémov na staveniskách. Vykonávajú údržbu, opravujú a budujú stavby, ktoré riadia vodné zdroje, ako sú mosty, kanály a hrádze.

Alternatívne označenie

špecialista v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva

špecialistka v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept