Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

administratívny pracovník/administratívna pracovníčka v oblasti investícií

Description

Code

4312.5

Description

Administratívni pracovníci v oblasti investícií pomáhajú pri správe investícií, ako sú akcie, dlhopisy a iné cenné papiere a vykonávajú všeobecné administratívne úlohy v investičnom sektore finančnej spoločnosti.

Alternatívne označenie

administratívny pracovník v oblasti investícií

administratívna pracovníčka v oblasti investícií

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept