Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konzultant/konzultantka pre predaj solárnych systémov

Description

Code

2433.5

Description

Konzultanti pre predaj solárnych systémov poskytujú poradenstvo v oblasti solárnych systémov na domáce alebo priemyselné účely a ich cieľom je podporovať využívanie slnečnej energie ako alternatívneho a udržateľnejšieho zdroja energie. Komunikujú s potenciálnymi klientmi a zúčastňujú sa na podujatiach zameraných na vytváranie sietí s cieľom zabezpečiť zvýšený predaj produktov súvisiacich so slnečnou energiou.

Alternatívne označenie

konzultantka pre predaj solárnych systémov

konzultant pre predaj solárnych systémov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept