Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

montážnik/montážnička motorových vozidiel

Description

Code

8211.5

Description

Montážnici motorových vozidiel inštalujú a spájajú prefabrikované diely a komponenty motorových vozidiel. Kontrolujú motorové vozidlá, či neobsahujú chyby, a testujú, či zmontovaného zariadenia dosahujú správny výkon a zodpovedajú kvalitatívnym normám.

Alternatívne označenie

montážnik motorových vozidiel

montážnička motorových vozidiel

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept