Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fyzioterapeut/fyzioterapeutka

Description

Code

2264.2

Description

Fyzioterapeuti sú samostatní odborníci v oblasti zdravotníctva, ktorí sú zodpovední za vývoj, udržiavanie alebo obnovu funkcie motoriky a pohybovej schopnosti počas celého života na základe overených postupov. Zmierňujú bolesť a liečia fyzické ťažkosti spojené s poranením, chorobou alebo inou poruchou a predchádzajú im. Fyzioterapeuti umožňujú pacientom a ich ošetrovateľom riadiť danú ťažkosť mimo klinického prostredia. Pracujú v rámci rozsahu svojej praxe a v rámci svojho profesionálneho kódexu správania. 

Alternatívne označenie

fyzioterapeutka

fyzioterapeut

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept