Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

odborný administratívny asistent v zdravotníctve/odborná administratívna asistentka v zdravotníctve

Description

Code

3344.1

Description

Odborní administratívni asistenti v zdravotníctve úzko spolupracujú so zdravotníckymi pracovníkmi. Poskytujú kancelársku podporu, ako napríklad vybavujú korešpondenciu, poskytujú termíny a odpovedajú na otázky pacientov.

Scope note

Excludes people performing patients treatment or medical treatment assistance.

Alternatívne označenie

odborný administratívny asistent v zdravotníctve

odborná administratívna asistentka v zdravotníctve

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept