Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

konzultant aktuár/konzultantka aktuárka

Description

Code

2120.1

Description

Konzultanti aktuári analyzujú, riadia a poskytujú usmernenia týkajúce sa finančného vplyvu rizík. Môžu pracovať v oblastiach súvisiacich s poistením, dôchodkami, investovaním, bankovými službami, zdravotníctvom atď. Uplatňujú technické a štatistické modely a teórie s cieľom poskytovať strategické, komerčné a finančné poradenstvo.

Alternatívne označenie

konzultant aktuár

konzultantka aktuárka

konzultantka v oblasti poistnej matematiky

konzultant v oblasti poistnej matematiky

odborná pracovníčka aktuárka

odborný pracovník aktuár

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept