Skip to main content

Show filters

Hide filters

korepetítor tanca/korepetítorka tanca

Description

Code

2653.1.2

Description

Korepetítori tanca pomáhajú dirigentom a choreografom pri vedení skúšok a usmerňovaní umelcov pri nacvičovaní. Bez ohľadu na ich povahu a zameranie je základom práce korepetítora tanca po etickej a praktickej stránke rešpektovanie umeleckého diela ako celku.

Scope note

Excludes people working in an educational work context.

Alternatívne označenie

korepetítorka tanca

korepetítor tanca

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept