Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

špecializovaný veterinár/špecializovaná veterinárka

Description

Code

2250.8

Description

Špecializovaní veterinárni sú odborníci s komplexným vedeckým vzdelaním. V rámci nezávislej, etickej a osobnej zodpovednosti majú oprávnenie uplatňovať všetky aspekty veterinárnej medicíny v záujme zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a verejného zdravia v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi. Okrem toho potrebujú oficiálnu kvalifikáciu a/alebo skúsenosti s konkrétnymi druhmi zvierat a/alebo konkrétnym veterinárnym zákrokom.

Scope note

Veterinary specialisms are generally classified according to species and/or procedures, for example: Species covered may include equine and zoological animals Procedures covered may include cardiology, orthopaedics Current lists  of specialisms and details for the specific qualifications and experience required can be found at: http://www.ebvs.org and/or https://www.avma.org/Pages/home.aspx. You are advised to contact the relevant national regulatory body for further information.

Alternatívne označenie

pohotovostná veterinárka

pohotovostný veterinár

veterinár-špecialista

veterinárka-špecialistka

veterinárka pre domáce zvieratá v oblasti internej medicíny

veterinárka pre hovädzí dobytok

veterinárka pre hydinu

veterinárka pre kone v oblasti internej medicíny

veterinárka pre laboratórne zvieratá

veterinárka pre malé cicavce

veterinárka pre malé prežúvavce

veterinárka pre ošípané

veterinárka pre vodné živočíchy

veterinárka pre voľne žijúce zvieratá

veterinárka pre zvieratá v zoologickej starostlivosti

veterinárka zameraná na správanie zvierat

veterinárka zameraná na športovú medicínu a rehabilitáciu

veterinárna anestéziologička

veterinárna chirurgička

veterinárna dermatologička

veterinárna diagnostička zdravotných snímok

veterinárna dietetička

veterinárna farmakologička a toxikologička

veterinárna herpetologička

veterinárna kardiologička

veterinárna klinická patologička

veterinárna mikrobiologička

veterinárna neurologička

veterinárna oftalmologička

veterinárna onkologička

veterinárna ortopedička

veterinárna parazitologička

veterinárna patologička

veterinárna pôrodníčka a gynekologička

veterinárna zubárka

veterinárny anestéziológ

veterinárny chirurg

veterinárny dermatológ

veterinárny diagnostik zdravotných snímok

veterinárny dietetik

veterinárny farmakológ a toxikológ

veterinárny herpetológ

veterinárny kardiológ

veterinárny klinický patológ

veterinárny mikrobiológ

veterinárny neurológ

veterinárny oftalmológ

veterinárny onkológ

veterinárny ortopéd

veterinárny parazitológ

veterinárny patológ

veterinárny pôrodník a gynekológ

veterinárny zubár

veterinár pre domáce zvieratá v oblasti internej medicíny

veterinár pre hovädzí dobytok

veterinár pre hydinu

veterinár pre kone v oblasti internej medicíny

veterinár pre laboratórne zvieratá

veterinár pre malé cicavce

veterinár pre malé prežúvavce

veterinár pre ošípané

veterinár pre vodné živočíchy

veterinár pre voľne žijúce zvieratá

veterinár pre zvieratá v zoologickej starostlivosti

veterinár zameraný na správanie zvierat

veterinár zameraný na športovú medicínu a rehabilitáciu

špecializovaná veterinárka

špecializovaná zverolekárka

špecializovaný veterinár

špecializovaný zverolekár

Regulačný aspekt

Na toto povolanie sa vzťahuje smernica 2005/36/ES (a jej zmeny) o uznávaní odborných kvalifikácií. Ďalšie informácie o voľnom pohybe odborníkov. Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept