Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

energetický poradca/energetická poradkyňa pre domácnosti

Description

Code

3112.1.5.1

Description

Energetickí poradcovia pre domácnosti poskytujú jednotlivcom poradenstvo v oblasti dodávok energie pre domácnosti. Posudzujú potreby jednotlivca a odporúčajú vhodný zdroj energie a dodávateľa, pričom sa snažia zabezpečiť predaj energie. Takisto poskytujú poradenstvo týkajúce sa hospodárskych a environmentálnych výhod v súvislosti s druhmi energie a vytvárajú energetické plány v súlade s predpismi a technickými požiadavkami, ako aj s podmienkami v danej domácnosti.

Alternatívne označenie

energetická poradkyňa pre domácnosti

energetický poradca pre domácnosti

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept