Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

administratívny pracovník/administratívna pracovníčka evidencie členskej základne

Description

Code

4110.1.1

Description

Administratívni pracovníci evidencie členskej základne zabezpečujú efektívnu správu, dokumentáciu a komunikáciu členov. Podporujú nábor členov, aktuálne otázky členov a procesy obnovenia členstva.

Scope note

Excludes political party agent.

Alternatívne označenie

administratívny pracovník evidencie členskej základne

administratívna pracovníčka evidencie členskej základne

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept