Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veterinárny terapeut/veterinárna terapeutka

Description

Code

2250.4

Description

Veterinárni terapeuti poskytujú terapeutickú liečbu na základe veterinárnej diagnózy alebo odporúčania.

Alternatívne označenie

veterinárna rehabilitačná pracovníčka

terapeutka pre zvieratá

terapeut pre zvieratá

veterinárny rehabilitačný pracovník

veterinárna terapeutka

rehabilitačný pracovník pre zvieratá

ošetrovateľ zvierat

rehabilitačná pracovníčka pre zvieratá

ošetrovateľka zvierat

veterinárny terapeut

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept