Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operátor/operátorka telefónnej ústredne

Description

Code

4223.1

Description

Operátori telefónnych ústrední sa telefonicky spájajú s klientmi pomocou ústredne a ovládacieho pultu. Odpovedajú na otázky klientov a riešia ich problémy.

Alternatívne označenie

operátorka telefónnej ústredne

operátor telefónnej ústredne

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept