Skip to main content

Show filters

Hide filters

biotechnik/biotechnička

Description

Code

3141.1

Description

Biotechnici vykonávajú technickú prácu v rámci pomoci vedcom. Pracujú v laboratórnych zariadeniach, kde pomáhajú vedcom s výskumom, vývojom a testovaním foriem biotechnológie. Pripravujú laboratórne vybavenie, vypracúvajú vedecké testy a zbierajú vedecké údaje.

Alternatívne označenie

biotechnik

biotechnička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept