Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

marketingový riaditeľ/marketingová riaditeľka

Description

Code

1221.3

Description

Marketingoví riaditelia riadia v spoločnostiach marketingové operácie na vysokej úrovni. Koordinujú všetky úkony súvisiace s marketingovými, propagačnými a reklamnými činnosťami vo všetkých jednotkách alebo geografických oblastiach. Zabezpečujú, aby rôzne činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti o výrobkoch boli pre spoločnosť ziskové. Prijímajú rozhodnutia a pripravujú správy o marketingových projektoch a nákladoch, ktoré s nimi súvisia.

Alternatívne označenie

marketingová riaditeľka

marketingový riaditeľ

vedúca marketingu

vedúci marketingu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept