Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie

Description

Code

2149.9.7

Description

Špecialisti v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie sa zaoberajú výskumom alternatívnych zdrojov energie s cieľom navrhnúť systémy výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Snažia sa optimalizovať výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a znižujú výrobné náklady a vplyv na životné prostredie. Navrhujú systémy, ktoré sa zameriavajú na udržateľnosť a efektívnosť energie.

Alternatívne označenie

špecialistka v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie

špecialista v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept