Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

strojársky technik/strojárska technička v oblasti železničných koľajových vozidiel

Description

Code

3115.1.18

Description

Strojárski technici v oblasti železničných koľajových vozidiel vykonávajú technické funkcie na pomoc pri navrhovaní, vývoji, výrobe a testovaní procesov, inštalácii a údržbe železničných koľajových vozidiel, ako sú vagóny, motorové jednotky, vozne a lokomotívy. Vykonávajú aj experimenty, zbierajú a analyzujú údaje a podávajú správy o svojich zisteniach.

Alternatívne označenie

strojársky technik v oblasti železničných koľajových vozidiel

strojárska technička v oblasti železničných koľajových vozidiel

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept