Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

súdny úradník/súdna úradníčka

Description

Code

3411.5

Description

Súdni úradníci asistujú sudcom na súdoch. Vybavujú žiadosti o informácie týkajúce sa súdneho konania a pomáhajú sudcom pri rôznych úlohách, akými sú prieskum právnych predpisov či príprava častí stanoviska. Kontaktujú účastníkov sporu a poskytujú informácie sudcom a iným súdnym úradníkom.

Alternatívne označenie

súdna úradníčka

súdny úradník

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept