Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik/technička pre vodohospodárske inžinierske práce

Description

Code

3112.1.13

Description

Technici pre vodohospodárske inžinierske práce pomáhajú pri vývoji a realizácii systémov dodávky vody a úpravy vody. Monitorujú činnosti s cieľom zabezpečiť súlad s predpismi v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, kontrolujú kvalitu vody a zabezpečujú vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa vody.

Alternatívne označenie

technička pre vodohospodárske inžinierske práce

technik pre vodohospodárske inžinierske práce

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept