Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

domáci opatrovateľ/domáca opatrovateľka

Description

Code

5322.1

Description

Domáci opatrovatelia poskytujú osobnú asistenciu a podporujú autonómiu jednotlivcov, ktorí sa nedokážu o seba postarať z dôvodu choroby, staroby alebo zdravotného postihnutia. Podľa pokynov odborníka zdravotnej starostlivosti im pomáhajú pri osobnej hygiene, kŕmení, komunikácii alebo podávaní liekov.

Scope note

Excludes people performing activities under the supervision of medical or nursing staff.

Alternatívne označenie

domáca opatrovateľka

domáci opatrovateľ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept