Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dizajnér/dizajnérka systémov dátových skladov

Description

Code

2521.5

Description

Dizajnéri systémov dátových skladov sú zodpovední za plánovanie, prepájanie, projektovanie, plánovanie a zavádzanie systémov dátových skladov. Vyvíjajú, monitorujú a udržiavajú procesy ETL, pričom podávajú správy o aplikáciách a dizajne dátového skladu.

Alternatívne označenie

dizajnér systémov dátových skladov

dizajnérka systémov dátových skladov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept