Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

veterinárny inseminačný technik/veterinárna inseminačná technička

Description

Code

3240.2.1

Description

Veterinárni inseminační technici sú zodpovední za oplodňovanie zvierat, pri ktorých sa používa odobratá sperma, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Alternatívne označenie

inseminátorka zvierat

inseminátor zvierat

veterinárna inseminačná laborantka

veterinárna inseminačná technička

veterinárna inseminátorka

veterinárny inseminačný laborant

veterinárny inseminačný technik

veterinárny inseminátor

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

zručnosti / kompetencie

URI – koncept