Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veterinárny inseminačný technik/veterinárna inseminačná technička

Description

Code

3240.2.1

Description

Veterinárni inseminační technici sú zodpovední za oplodňovanie zvierat, pri ktorých sa používa odobratá sperma, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Alternatívne označenie

veterinárna inseminačná technička

veterinárna inseminátorka

veterinárna inseminačná laborantka

veterinárny inseminačný technik

veterinárny inseminátor

inseminátor zvierat

inseminátorka zvierat

veterinárny inseminačný laborant

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept