Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učiteľ/učiteľka odborných predmetov v oblasti hotelierstva

Description

Code

2320.1.15

Description

Učitelia odborných predmetov v oblasti hotelierstva vzdelávajú študentov v odbore svojej špecializácie, v odbore hotelierstvo, ktorý má prevažne praktický charakter. Poskytujú teoretickú výučbu praktických zručností a techník, ktoré musia študenti následne ovládať pri povolaní v oblasti hotelierstva, napríklad ako recepčný alebo chyžná. Učitelia odborných predmetov v oblasti hotelierstva monitorujú pokrok študentov, v prípade potreby individuálne pomáhajú a hodnotia ich znalosti a výsledky v oblasti hotelierstva prostredníctvom úloh, testov a skúšok.

Alternatívne označenie

učiteľka odborných predmetov v oblasti hoteliérstva

učiteľ odborných predmetov v oblasti hoteliérstva

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept