Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operátor/operátorka elektroerozívneho obrábacieho stroja

Description

Code

7223.20

Description

Operátori elektroerozívneho obrábacieho stroja nastavujú a obsluhujú elektroerozívne obrábacie stroje určené na rezanie nadbytočného materiálu z kovového obrobku pomocou elektrických výbojov alebo iskier spôsobených elektrickým napätím a oddelených dielektrickou kvapalinou, ktorá odstraňuje kúsky kovu z elektród. Tieto aplikácie môžu zahŕňať transmisiu a optickú mikroskopiu.

Alternatívne označenie

operátorka elektroerozívneho obrábacieho stroja

operátor elektroerozívneho obrábacieho stroja

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept