Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konzultant/konzultantka v oblasti sociálnych služieb

Description

Code

2422.16

Description

Konzultanti v oblasti sociálnych služieb pomáhajú pri vypracúvaní politiky a postupov v rámci programov sociálnych služieb. Skúmajú programy sociálnych služieb a určujú oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a takisto pomáhajú pri vypracúvaní nových programov. Plnia funkcie poradcov pre organizácie sociálnych služieb.

Alternatívne označenie

konzultantka v oblasti sociálnych služieb

konzultant v oblasti sociálnych služieb

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept