Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik/technička v čistiarni vôd

Description

Code

3132.7

Description

Technici v úpravni vôd upravujú vodu s cieľom zaistiť bezpečnosť pri dodávkach pitnej vody, zavlažovaní alebo inom použití. Prevádzkujú a udržiavajú zariadenia na úpravu vody a zabezpečujú, aby voda bola bezpečná na plnenie do fliaš a používanie pri výrobe potravín, prostredníctvom dôkladného testovania pred distribúciou a plnením environmentálnych noriem.

Scope note

Excludes water plant technician.

Alternatívne označenie

technička v úpravni vôd

technik v úpravni vôd

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept