Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

hotelový domovník/hotelová domovníčka

Description

Code

4229.2

Description

Hoteloví domovníci poskytujú zákazníkom informácie, pomáhajú návštevníkom s rôznymi úlohami, napríklad rezerváciou stola v reštaurácii, odporúčajú im zábavné podujatia, pomáhajú im s rezerváciou dopravných prostriedkov (limuzíny, lietadla, lode atď.) a iných služieb, s obstaraním lístkov na špeciálne podujatia a poskytujú im pomoc pri plánovaní ciest a návštev miestnych atrakcií.

Alternatívne označenie

domovníčka

správkyňa budovy

správca zariadenia

správkyňa zariadenia

domovník

správca budovy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept