Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

riadiaci pracovník pestovania plodín/riadiaca pracovníčka pestovania plodín

Description

Code

6114.1

Description

Riadiaci pracovníci pestovania plodín plánujú výrobu, riadia podnik a podieľajú sa na výrobnom procese v zariadeniach na spracovanie plodín.  

Scope note

Includes people performing agrotourism activities.

Alternatívne označenie

agronóm

agronómka

koordinátorka poľnohospodárskej produkcie

koordinátor poľnohospodárskej produkcie

manažérka pestovania plodín

manažér pestovania plodín

riadiaca pracovníčka pestovania plodín

riadiaci pracovník pestovania plodín

vedúca pestovania poľnohospodárskych plodín

vedúci pestovania poľnohospodárskych plodín

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept