Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

vysokoškolský pedagóg/vysokoškolská pedagogička v odbore ošetrovateľstvo

Description

Code

2310.1.28

Description

Vysokoškolskí pedagógovia v odbore ošetrovateľstvo sú profesori, učitelia alebo prednášajúci, a často lekári, ktorí vzdelávajú študentov, ktorí získali diplom o absolvovaní vyššieho sekundárneho vzdelania, vo vlastnom odbore špecializácie, v odbore ošetrovateľstvo, ktorý má prevažne akademický charakter. Pracujú s asistentmi univerzitného výskumu a pedagogickými asistentmi pri príprave prednášok a skúšok, pri posudzovaní študentských prác a skúšok, pri vedení laboratórnych cvičení, ako aj pri konzultáciách so študentmi o hodnotení a spätnej väzbe. Vykonávajú aj akademický výskum v príslušnej oblasti ošetrovateľstva, zverejňujú svoje zistenia a nadväzujú kontakty s ostatnými kolegami z univerzít.

Alternatívne označenie

vysokoškolská pedagogička v odbore ošetrovateľstvo

vysokoškolský pedagóg v odbore ošetrovateľstvo

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

zručnosti / kompetencie

URI – koncept