Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

manažér/manažérka online predaja

Description

Code

1221.3.2.1.4

Description

Manažéri online predaja stanovujú predajný program elektronického obchodu, napríklad tovar predávaný prostredníctvom e-mailu, internetu a sociálnych médií. Takisto pomáhajú pri plánovaní online predajnej stratégie a určovaní marketingových príležitostí. Analyzujú stránky konkurentov, hodnotia výkonnosť a analýzu lokality.

Alternatívne označenie

manažérka online predaja

manažérka predaja cez internet

manažér online predaja

manažér predaja cez internet

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept