Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka nanášania betónových poterov

Description

Code

3123.1.4

Description

Supervízori nanášania betónových poterov monitorujú proces konečnej úpravy betónu. Prideľujú úlohy pracovníkom vykonávajúcim konečnú úpravu a prijímajú rýchle rozhodnutia s cieľom vyriešiť problémy. Môžu tiež odovzdať svoje zručnosti učňom.

Alternatívne označenie

supervízor nanášania betónových poterov

supervízorka nanášania betónových poterov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept