Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dispečer/dispečerka riadiaceho centra v rafinérii ropy

Description

Code

3134.3

Description

Dispečeri riadiaceho centra v rafinérii ropy vykonávajú celý rad úloh z kontrolnej miestnosti rafinérie ropy. Monitorujú procesy prostredníctvom elektronických modelov zobrazených na monitoroch, číselníkoch a svetlách. Dispečeri riadiaceho centra upravujú premenné a komunikujú s inými útvarmi s cieľom zabezpečiť hladký priebeh procesov a podľa stanovených postupov. Prijímajú vhodné opatrenia v prípade nezrovnalostí alebo mimoriadnych udalostí.

Alternatívne označenie

dispečer riadiaceho centra v rafinérii ropy

dispečerka riadiaceho centra v rafinérii ropy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept