Skip to main content

Show filters

Hide filters

zapisovateľ/zapisovateľka

Description

Code

4131.1

Description

Zapisovatelia pomocou počítačov vypracúvajú a revidujú dokumenty a pripravujú materiál určený na zapísanie, napríklad korešpondenciu, správy, štatistické tabuľky, formuláre a zvukové záznamy. Na základe pokynov k materiálom a ústnych pokynov rozhodujú o počte potrebných výtlačkov, prioritách, požadovanom formáte a podobne.

Alternatívne označenie

zapisovateľ

zapisovateľka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept