Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

dispečer/dispečerka zariadenia na separáciu vzduchu

Description

Code

3133.1.1

Description

Dispečeri zariadenia na separáciu vzduchu kontrolujú a udržiavajú zariadenia na extrakciu dusíka a kyslíka zo vzduchu, čím zabezpečujú požadované prevádzkové parametre tlaku, prietoku a teploty. Vykonávajú skúšky čistoty výrobku a monitorujú jeho prepravu do skladovacích nádrží alebo do tlakových fliaš.

Alternatívne označenie

dispečerka zariadenia na separáciu vzduchu

dispečer zariadenia na separáciu vzduchu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept