Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vedúci/vedúca knižnice

Description

Code

1349.16

Description

Vedúci knižníc dohliadajú na správne používanie knižničných zariadení a predmetov. Riadia služby poskytované knižnicami a prevádzku oddelení v rámci knižnice. Poskytujú odbornú prípravu pre nových zamestnancov a spravujú rozpočet knižnice.

Alternatívne označenie

vedúca knižnice

riaditeľka knižnice

vedúci knižnice

riaditeľ knižnice

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept