Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

veterinárna sestra

Description

Code

3240.2.4

Description

Veterinárne sestry pomáhajú pri zvieratách, ktoré podstupujú veterinárne ošetrenie, a poskytujú poradenstvo veterinárnym klientom, pokiaľ ide o propagáciu zdravia zvierat a prevenciu chorôb v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Alternatívne označenie

ošetrovateľ u zverolekára

pomocný veterinárny personál

sestra u zverolekára

veterinárna ošetrovateľka

veterinárny ošetrovateľ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept