Skip to main content

Show filters

Hide filters

veterinárna sestra

Description

Code

3240.2.4

Description

Veterinárne sestry pomáhajú pri zvieratách, ktoré podstupujú veterinárne ošetrenie, a poskytujú poradenstvo veterinárnym klientom, pokiaľ ide o propagáciu zdravia zvierat a prevenciu chorôb v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Alternatívne označenie

ošetrovateľ u zverolekára

pomocný veterinárny personál

sestra u zverolekára

veterinárna ošetrovateľka

veterinárny ošetrovateľ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept