Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kreslič/kreslička elektrických zariadení

Description

Code

3118.3.6

Description

Kresliči elektrických zariadení poskytujú podporu inžinierom pri navrhovaní a konceptualizácii elektrických zariadení. Pomocou špecializovaného softvéru pripravujú špecifikácie rôzneho počtu elektrických systémov, ako sú napäťové transformátory, elektrárne alebo systémy na rozvod energie v budovách.

Alternatívne označenie

kreslič elektrických zariadení

kreslička elektrických zariadení

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept