Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kontrolór/kontrolórka údržby vozidiel

Description

Code

7231.9

Description

Kontrolóri údržby vozidiel nesú zodpovednosť za bežnú prevádzku autoopravovne.

Alternatívne označenie

garážmajster

garážmajsterka

kontrolórka údržby vozidiel

kontrolór údržby vozidiel

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept