Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

vedúci/vedúca údržby vozidiel

Description

Code

7231.9

Description

Vedúci údržby vozidiel nesú zodpovednosť za bežnú prevádzku autoopravovne.

Alternatívne označenie

garážmajster

garážmajsterka

kontrolórka údržby vozidiel

kontrolór údržby vozidiel

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept