Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavač/predavačka cukrárenských výrobkov

Description

Code

5223.7.11

Description

Predavači cukrárenských výrobkov predávajú cukrárenské výrobky v špecializovaných predajniach.

Alternatívne označenie

predavačka cukroviniek

predavačka cukrárskych výrobkov

predavač cukrárskych výrobkov

predavač cukroviniek

predavač cukrárenských výrobkov

predavačka cukrárenských výrobkov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept